Ambitienota 2018: update

In 2017 zijn we met de jeugdraad begonnen aan een rondvraag bij alle Beernemse kinderen en jongeren over wat zij belangrijk vinden. Onder het project ‘Radio Ongelikten Beir’ verzamelden we meer dan 800 enquêtes. Op basis hiervan maakten we onze ambitienota 2018. Daarin staan 35 ambities die we als jeugdraad uitgevoerd willen zien in deze legislatuur. We gaven dit af aan de volledige gemeenteraad.

In oktober 2018 kreeg elke jongere tussen de 12 en 30 jaar zo een ambitienota in de bus. Misschien heb je wel gelachen met onze hilarische memes of heb je een bepaalde ambitie waar je benieuwd naar bent?

We weten dat niet alle ambities waargemaakt kunnen worden. We willen van de politiek wel een duidelijk antwoord waarom ze een bepaalde ambitie niet uitvoeren. 

Hoe staat het nu met die ambitienota? Wat komt er van onze wishlist in huis? Wel, hieronder staan alle items uit de ambitienota op een rijtje. Elke ambitie staat in een kleur. Er zijn 4 kleuren die de status van een item aanduiden:

 • Rood: er is nog geen actie ondernomen. Het gemeentebestuur negeert deze ambitie tot nu toe.
 • Oranje: er beweegt iets… we weten nog niet juist wat het zal worden, maar er wordt al over gefluisterd, gesproken of geschreven. 
 • Blauw: er is een beslissing genomen. Deze kan positief of negatief  zijn.
 • Groen: deze ambitie is uitgevoerd. Hoera!

Rood betekent dus niet dat iets niet uitgevoerd is, maar dat het gemeentebestuur geen rekening houdt met onze ambitie. Als er wordt nagedacht over een ambitie maar deze wordt om een bepaalde reden niet uitgevoerd én ze laten dit duidelijk weten, staat de ambitie in blauw. We vinden het belangrijk dat onze ambities serieus genomen worden, maar als er een goed argument is om een ambitie niet uit te voeren, moeten we ons hierbij neerleggen.

Samen studeren

Meer info

  Heel wat studenten willen graag samen studeren. De gemeente maakt dit verder mogelijk. Het was wat moeilijk om een locatie te vinden tijdens de verbouwingen in de bibliotheek, maar nu zijn er heel wat locaties: de bibliotheek, het Schepenhuys, O.C. De Kleine Beer. Daarnaast contacteerde de gemeente onder andere Curando (het rusthuis in Beernem) om daar extra lokalen te voorzien. Goed bezig!

  Meer weten of op de hoogte blijven over de collectieve blok? Word lid van de facebookgroep!

  Vanaf 1 januari 2020 is er een strengere wetgeving voor evenementen op vlak van afval. Vanaf nu mogen organisatoren van evenementen geen drank meer verkopen in wegwerpbekers meer gebruiken. Via de dienst Feestelijkheden van de gemeente kan je je herbruikbare bekers bestellen!
  The Nooddle opent sinds 2019 met het project “Afterschool” tweewekelijks zijn deuren wat vroeger op vrijdagavond om een plekje te geven aan de 12- tot 16-jarigen, die na school wat kunnen napraten. Dit kunnen we alleen maar toejuichen. Op vraag van de jeugdraad zal de schepen dit initiatief van de jeugdhuisondersteuner vanaf 2021 financieel ondersteunen en opnemen in het meerjarenplan!

  Hier zijn we heel blij mee! Toch hopen we dat de gemeente samen met de jeugddienst andere initiatieven onderneemt voor deze doelgroep 🙂  
  In het meerjarenplan wordt vermeld dat er een kinder(gemeente)raad zal worden opgestart. Tijdens de gemeenteraad van december 2020 werd een kindergemeenteraad goedgekeurd. Eenmaal de corona weg is gaan de scholen meewerken aan het opstarten van een kindergemeenteraad.

  Een kinder(gemeente)raad is een beetje zoals een jeugdraad, maar dan voor kinderen uit de lagere school. Zij zullen hun mening kunnen geven over bepaalde onderwerpen. Dit is dan een officieel advies aan het gemeentebestuur, dat daarop moet reageren.

  Hoera! De jeugddienst en sportdienst leggen samen een nieuw skatepark aan. Er is €65.600 beschikbaar, en dat moet genoeg zijn om een degelijk betonnen park te zetten!

  Het nieuwe park komt in Oedelem, bij sporthal Den Akker. Daar is het skatepark momenteel én in Beernem zijn er al veel andere dingen (het zwembad, het jeugdhuis, gemeentehuis, cyclocrossparcours…). Dus: allemaal naar Oelem!

  Wil je mee denken over het nieuwe skatepark? Stuur een bericht naar Jeugdraad Beernem op Facebook/Messenger/Instagram!

  Er komt een proefproject om te zwemmen in het kanaal.

  De dode arm aan de Gevaerts is hier een ideale plaats voor: diep genoeg, geen boten, proper water. Wij hopen op een vast moment, bijvoorbeeld zaterdagmiddag in de zomervakantie. Er kan een zone afgebakend worden met boeien, een redder houdt toezicht en Beernem Plage is een feit! De gemeente vond dit een topidee, hoe kan het ook anders :-). Voor 2020 was er een proefproject waar er maar 1 zwemmoment in augustus is kunnen doorgaan.  

   

  In het meerjarenplan is er heel wat aandacht voor fietsveiligheid en het vernieuwen van fietspaden. De komende zes jaar zal er hier dus aan gewerkt worden.

  Ondertussen zijn er al een paar fietspaden aangepakt. Denk aan het fietspad aan de miseriebocht (richting Sint-Joris) en ook de slechtste stukken van het fietspad langs het postkantoor (tussen rondpunt en Louisabrug) werden heraangelegd. Verder wordt ook gewerkt aan een veilig fietspad in de Sint-Jorisstraat (van aan de miseriebocht tot de brug over het kanaal in Sint-Joris).

  Schepen van openbare werken Claudio Saelens liet nog weten dat volgende werken gepland zijn:

  • brede fietspaden op de brug aan het station (de parkeerstroken verdwijnen)
  • breed en afgeschermd (met een haagje bv.) fietspad in de Scherpestraat/Beernemstraat, dus de baan van Beernem naar Oedelem. Start werken in voorjaar 2021.
  • breed en afgeschermd (met een haagje bv.) fietspad in de Akkerstraat/Beverhoutsveldstraat, dus die andere baan van Beernem naar Oedelem/Vliegend paard. Start werken als puntje hierboven afgewerkt is, dus wellicht 2022 – 2023.
  • In ontwerp: fietspaden richting Hertsberge (Wellingstraat), Wingene (Reigerlostraat) en Ruiselede (Torenweg). Dat wilt zeggen: het komt er, maar nog even wachten.
  • In voorontwerp door de provincie: fietspad naar Moerbrugge (Beekstraat) en naar Maldegem (Hoogstraat). Dat wilt zeggen: het komt er, maar nog een beetje langer wachten.
  • In voorontwerp en subsidieaanvraag is lopende: fietspad richting Knesselare

  Conclusie: als dit allemaal uitgevoerd is zullen we veilig en vlot naar alle deel- en buurgemeentes kunnen bollen.

  Daarnaast maakt het bestuur werk van trage wegen. Dat zijn wegen waar geen auto’s kunnen rijden. Bijvoorbeeld het wegeltje tussen Lettenburg en de Govaertstraat, tussen Nieuwendorpe en de Melkweg en tussen de Schaerestraat en de Nonnedreef. In de Veldkappellestraat werd een tractorsluis aangelegd, zodat auto’s daar niet meer door kunnen (tractors wel) en fietsers baas zijn. Pluim!

  ]De grote slokop van de centen de komende zes jaar: er komt een nieuw zwembad op site Drogenbrood in Beernem. Dat is waar de nieuwe sporthal, de atletiekpiste, het veldritparcours en fuifzaal De Boest zijn. Er komen geen glijbanen en andere zottigheden, maar wel een instructiebad om te leren zwemmen. Het zou een zwembad met 8 baantjes worden. Het zwembad van nu heeft 4 baantjes.

  Er komt ook een extra warm baby- en peuterbadje voor de allerkleinsten.  Een springplank zal niet ontbreken!Het zwembad zal in totaal €7.500.00 kosten: zeven miljoen vijfhonderd duizend euro. Als je weet dat een gemiddelde woning €250 000 kost, zal je beseffen dat dit een grote investering is. Nu weet je meteen ook waarom er geen glijbanen en zottigheden komen!

  En euh… wanneer komt dat zwembad er? Officieel in 2023! 

  En euh… gaat het cyclocrossparcours dan weg? Neen hoor, de bergjes blijven maar het vlak stuk met de spiraal verdwijnt. Er komt nu zelf nieuwe aarde vrij door de werken… extra bergjes?!

  Energie-efficiënte jeugdbewegingslokalen

  Meer info

  Zijdelings opgenomen in het meerjarenplan: er staat dat alle gemeentelijke gebouwen zo energiezuinig worden gemaakt. We zijn benieuwd naar de concrete uitwerking hiervan.
  De komende jaren zullen verschillende speelpleintjes aangepakt worden. Er wordt hier de komende jaren meer geld voor vrijgemaakt dan de vorige jaren. We hopen dat dit de speelpleintjes de nodige boost kan geven en dat de vernieuwing samen met de kinderen en gezinnen van de wijk wordt aangepakt.

  Meer bussen/treinen Beernem-Brugge

  Meer info

  De gemeente neemt de handschoen op om te lobbyen bij de verschillende diensten. Dat is goed nieuws, want zelf kunnen ze niet beslissen over de planning van de NMBS en De Lijn.
  Het schepencollege zei dat de gemeente geen evenementenbureau is. Als er een jongerenfestival komt, dan zal het van de jongeren en verenigingen zelf moeten komen.
  Uit onze enquête blijkt dat veel jongeren een kampeergebied willen in Beernem. Wij vroegen om een zone voor ‘paalkamperen’ te maken in Beernem. De schepenen hebben dit voorstel bekeken en eens geïnformeerd bij gemeente Maldegem (waar dit wel kan, in Kleit). Uiteindelijk hebben ze besloten géén paalkamperen te organiseren, uit vrees voor overlast en beschadigen van de natuur.
  Komt er niet. Kost heel veel geld.


  JEUGDHUIS THE NOODDLE: SHOULD WE STAY OR SHOULD WE GO?

  Meer info

  Goed nieuws! Er komt een nieuw jeugdhuis, op de plaats waar nu het zwembad is. Het oude zwembad wordt afgebroken, eens het nieuwe zwembad er is.
  Het nieuwe zwembad gaat wel pas open op 2023, en dan moet het nieuwe jeugdhuis nog gebouwd worden. Nog even wachten met dat afbraakfeestje, dus. Maar hoop doet leven, we hebben mooie vooruitzichten. De vrijwilligers van The Nooddle zullen mee nadenken over hoe het jeugdhuis er uit moet zien.
  Zijn skaten en BMX’en extreem genoeg? Dan kan je binnenkort extreem gaan doen op het nieuwe skatepark aan Den Akker! Wist je dat je ook extreem kan doen bij De Kijkuit? Muurklimmen, kajakken, boogschieten, deathride, hoogteparcours, BMX’en, lasershooten… alles wat je wilde hart verlangt!
  Er zijn een aantal dingen aan het gebeuren: de chiro van Oostveld krijgt een nieuw lokaal. KLJ Beernem is verhuisd naar een ander lokaal, waar renovatiewerken uitgevoerd worden. De lokalen van Oranje worden bekeken, het wordt vernieuwd en aangepast aan rolstoelgebruikers. De scouts heeft nog maar net een nieuw lokaal. 

  De lokalen Stekkertjes en KLJ Oedelem moeten wel dringend aangepakt worden. De gemeente is bezig om te kijken waar er werken mogelijk zijn, allemaal in samenspraak met de jeugdbewegingen. Inspraak, we love it!

  Jeugdverenigingen kunnen wel subsidies krijgen voor vorming, maar er is geen apart beleid rond. Het lijkt ons goed om eens te luisteren bij de jeugdbewegingen zelf: waar hebben ze nood aan en waar kan de gemeente in helpen? 
  Aan Grabbelpas (speelpleinwerking en uitstappen) wordt veel geld uitgegeven, een stuk meer dan in andere gelijkaardige gemeentes. Dat is een goed teken. Jammer genoeg merken wij in de enquêtes dat kinderen de speelpleinwerking van Grabbelpas niet zo positief evalueren. Wij vragen dan ook om dit grondig te bekijken, want het gemiddeld aantal kinderen daalt jaar na jaar. Cijfers zijn niet het enige dat telt, maar het is wel een teken aan de wand. Aan het gemeentebestuur om hier mee aan de slag te gaan.

  Wij kregen de belofte (mondeling) dat de werking van Grabbelpas na de zomer (2020) grondig geëvalueerd zou worden en zo nodig bijgestuurd zal worden.

  Bovendien wordt er, naast de speelpleinwerking, ook veel geld uitgegeven aan de themakampen. Wij zouden het goed vinden moest de gemeente hierover nadenken: zijn deze twee initiatieven geen concurrentie van elkaar, voor een gelijkaardige doelgroep van kinderen met een gelijkaardig aanbod?  

  De jeugdraad heeft een advies geschreven om het slapen in het lokaal toe te laten tijdens leefweken. Dit mag momenteel niet, omdat de lokalen hiervoor niet gekeurd zijn op vlak van brandveiligheid (wat niet wilt zeggen dat de lokalen onveilig zijn voor activiteiten). Nu is er een rapport gekomen van de brandweer met een lijst van zaken die aangepakt moeten worden in de lokalen, zodat er wel kan geslapen worden. Nu is het aan de gemeente om actie te ondernemen.
  Gemeente Beernem heeft een samenwerking met gemeente Maldegem om samen een kunstacademie op te starten in Beernem. Kinderen en jongeren kunnen zich elke week artistiek uitleven: check de website.
  Wij willen graag een budget dat apart gezet wordt, ongeveer €10.000, waar de jeugd samen over kan beslissen wat er mee gedaan wordt. Toen we dit vertelden op de gemeenteraad (we hebben onze ambitienota voorgesteld in de gemeenteraad januari 2019), hadden verschillende gemeenteraadsleden en schepenen hier interesse in. Dus we schreven een officieel advies om dit er door te krijgen. 

  Nu is het echter stil… er is dan toch geen budget, of er wordt wat rond de pot gedraaid. Er staat niets over in het meerjarenplan.

  Aanbod Kleine Beer jeugdvriendelijker

  Meer info

  De grote vraag bij cultuurcentra is steeds hoe we cultuur bij de jeugd krijgen. Het antwoord is simpel: programmeer op maat van kinderen en jongeren.

  Lichte verbetering, want in OC De Kleine Beer kan je nu twee keer per jaar (in plaats van één keer) naar een familievoorstelling gaan kijken. Eén keer gericht op kleuters en één keer gericht op lagere school. Eigenlijk doen ze wel heel wat inspanningen om leuke dingen te programmeren voor verschillende leeftijden, maar misschien is dit niet zo bekend?

  Oh ja, gelukkig organiseert deze toffe bende van de jeugdraad nog kinderfilms in de winter. Dat trekt de gemiddelde leeftijd toch goed naar beneden. Maar is het ook niet aan het gemeentebestuur om actie te ondernemen?

  Over deze ambitie hebben we nog niets gehoord.
  Over deze ambitie hebben we nog niets gehoord.

  Embriootje 2.0: een nieuw communicatiekanaal

  Meer info

  Over deze ambitie hebben we nog niets gehoord.
  Over deze ambitie hebben we nog niets gehoord.

  Vrije tijdsbeurs voor gezinnen met jonge kindereN 

  Meer info

  Over deze ambitie hebben we nog niets gehoord. Hoe kunnen gezinnen een overzicht krijgen van alle vrije tijdsmogelijkheden voor hun kinderen?

  Vorming rond politiek voor jongeren

  Meer info

  Over deze ambitie hebben we nog niets gehoord.
  Het Eiland is een groot stuk groen, maar geen eigendom van de gemeente en het grootste deel is afgesloten met grote hekkens. Het is eigendom van de Vlaamse Waterweg nv., die daar aan het baggeren is. 

  Er is wel een deel toegankelijk, maar dat wordt niet zo vaak gebruikt. De chiro van Sint-Joris zou daar graag vaker spelen en er bijvoorbeeld een kleine opslagcontainer plaatsen voor spelmateriaal.

  Openstellen privébossen en -parken

  Meer info

  Er zijn heel wat mooie stukjes bos en park in Beernem, die privé zijn. Spelende kinderen, jeugdbewegingen of gezinnen mogen hier niet komen. Jammer, dus wij vragen aan de gemeente om te spreken met de eigenaars. Misschien zien die eigenaars het wel zitten dat een jeugdbeweging komt spelen in hun bos of tuin? 

  Helaas laat de gemeente deze ambitie links liggen.

  De gemeente kan hier zelf geen initiatief in nemen, dit moet  van burgers of projectontwikkelaars komen. Er zijn nog geen vragen over gekomen.

  Maar, burgemeester Jos Sypré ziet wel mogelijkheden om één van de vijf kerken in de toekomst om te dopen (!) naar een co-housingproject.

  Er was even een frituur maar nu niet meer.


  Jeugdwerk voor allen: tackle kinderarmoede! 

  Meer info

  Het sociaal huis (wat vroeger het OCMW heette) doet heel wat om kinderarmoede aan te pakken.  Zo krijgen gezinnen die het niet zo breed hebben, een deel van hun schoolfactuur of lidgeld voor een club terugbetaald. Is er is voor hen ook een goedkoper tarief voor kinderopvang en voor grabbelpas en De Katrol biedt huiswerkbegeleiding aan. En sinds kort (2020) is er een brugfiguur. 

  Hierin zou het ideaal zijn als deze brugfiguur samenwerkt met het Beernemse jeugdwerk om de jeugdbewegingen toegankelijker te maken voor kinderen in armoede. We kijken uit naar de verdere aanpak van het gemeentebestuur. On track!