Blog

Adviezen

ADVIES 2019/005
10/12/2019
Betreft: antwoord op advies meerjarenplan

Situering
Afgelopen week (5/12/2019) kregen wij een antwoord op ons advies van het nieuw meerjarenplan. Het plan dat de budgetten en de inhoudelijke doelstellingen voor de komende 6 jaar vastpint. Een belangrijk, lijvig document dat het jeugdbeleid in grote lijnen in een beslissende plooi legt.

Vaststelling
Na het lezen van het antwoord van het gemeentebestuur overheerste een ontgoochelend gevoel bij verschillende jeugdraadleden. Ons duurzaam lange termijn plan dat we in 2017 uitrolden, eindigt hiermee toch op een stevige sisser. Een jaar lang rondtrekken om 800 enquêtes te verzamelen, vorming geven aan alle Beernemse scholen en stevig in de eigen geldbuidel tasten om de ambitienota 2018 op te maken en bij alle (!) jongeren te bezorgen; haalt niets uit. 

Dit vroeg een grote inspanning van onze vrijwilligers, maar we waren stevig voorbereid om onze constructieve rol te spelen in de opmaak van het meerjarenplan. We vonden het merkwaardig dat we geen uitnodiging kregen om bij het opstellen van dit plan op één of andere manier betrokken te worden. 

Daarna kregen we maar 3 weken de tijd om een gefundeerd advies te formuleren op een al helemaal uitgewerkt meerjarenplan. Te weinig tijd om overleg te plegen met de verschillende groepen jongeren. Verder was er geen begroting toegevoegd en bleef het onduidelijk hoeveel geld er werd vrijgemaakt voor mooi klinkende beloftes. It’s all about the money. 

Tot dat moment hadden we begrip voor dit alles maar het antwoord dat we nu krijgen doet de frustraties naar een kookpunt borrelen. Meer dan de helft van ons advies wordt genegeerd, verschillende verkiezingsbeloftes worden helemaal niet opgenomen in het meerjarenplan. De antwoorden zelf zijn vaag en een herkauwing van vorig jeugdbeleid. 

De vierde pijler van het meerjarenplan is participatie. Op dit moment is daar weinig van te merken. Een nieuw rondje lippendienst en een copy paste van het vorig meerjarenplan lijkt dit ons. Dit alles gecombineerd doet de frustratie enkel maar stijgen. 

Om jongeren niet in apathie te laten vallen hebben jullie als beroepspolitici een verantwoordelijkheid. Jullie hebben een zeer gemotiveerde, geëngageerde jeugd(raad) in eigen gemeente. Koester ze en ga er mee aan de slag. Het kan enkel maar een win-winsituatie opleveren.

Conclusie
Na één jaar nieuw bestuur merken we jammer genoeg weinig van de beloofde participatie en inspraak. Behalve enkele komma’s en punten wijzigen, blijven wij achter met een lichte kater. Eerst werden we niet betrokken bij de gesprekken, dan kregen we geen begroting en een strakke timing om het meerjarenplan te beantwoorden. Nu belandt er een kort, vaag antwoord in onze schoot. 

Gooi de boeg om qua participatie, als begin geef een uitgebreid, concreet antwoord op ons vorig advies op het meerjarenplan.