Wie, wat, waar?

WAT DOET DE JEUGDRAAD?

De jeugdraad is de adviesraad (of “officiële spreekbuis”) van kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur. Dit betekent dat de jeugdraad hun advies of mening geeft aan het gemeentebestuur (de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen) over allerlei thema’s die belangrijk zijn voor de jeugd in Beernem: fietspaden, het jeugdhuis, speelpleintjes, fuifbeleid… noem maar op!

Daarnaast organiseert de jeugdraad zelf ook heel wat voor kinderen en jongeren in onze gemeente: de jeugdfilms in herfst/winter, Spring in’t Veld, Dag in’t Park …

Samen met de schepen van jeugd, Ruben Strobbe, en de jeugddienst (de ambtenaren die voor de gemeente werken) geeft de jeugdraad vorm aan het jeugdbeleid. Waar we naar streven vind je in onze ambitienota, die we schreven naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het zijn 35 aanbevelingen aan het gemeentebestuur, gebaseerd op een grote bevraging die we deden met ons project Radio Ongelikten Beir. Hoe ver we hiermee staan, kan je bekijken op deze website!

WIE ZIT ER IN DE JEUGDRAAD?

De jeugdraad bestaat uit het Dagelijks Bestuur en uit de Algemene Vergadering. Als we het in Beernem over ‘de jeugdraad’ hebben, bedoelen we eigenlijk het Dagelijks Bestuur. Daarin zitten 8 tot 12 jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Momenteel zijn dit Warre Maertens, Warre Teunis, Michiel Baute, Lisa Depestel, Mattiece David, Lucas Pirard, Arne Fransoo, Sarah Strobbe (voorzitster) en Julie Sap. Ja, dat is het tiental op de foto hierboven! Deze groep komt ongeveer maandelijks samen om de adviezen, activiteiten en het jeugdbeleid vorm te geven.

Minstens jaarlijks komt de Algemene Vergadering samen. Die bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur, plus vertegenwoordigers van alle jeugdbewegingen. Daarnaast kunnen er ook andere geïnteresseerde jongeren naar de Algemene Vergadering komen. De Algemene Vergadering keurt de financiën van de jeugdraad goed, stemt over leden van het Dagelijks Bestuur en kan input geven aan het Dagelijks Bestuur om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

KOM JIJ OOK BIJ DE JEUGDRAAD?

Interesse om bij de jeugdraad te komen? Dat kan, als je tussen de 18 en 30 jaar oud bent, in Beernem woont of een duidelijke link hebt met Beernem. Met een stevig en plezant team gaan we voor een sterk jeugdbeleid in Beernem. Ben jij een geboren organisator en/of heb je een duidelijke mening over Beernem? Stuur een mailtje naar jeugdraad@beernem.be of contacteer een van de leden (anyhow)!